eric westerink  
diensten biografie media contact referenties agenda
header

Privacy statement


Privacy statement en disclaimer van Eric Westerink

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Eric Westerink welke van toepassing zijn op alle werkzaamheden van Eric.

Nieuwsgierig geworden tijdens uw bezoek aan deze site? Neem contact op voor meer info! Daar krijgt u zeker geen spijt van!


De samenstelling van en de informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en heeft onze zorg en aandacht. Het blijft echter helaas mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. WEST SOUND MUSIC is hiervoor niet aansprakelijk. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd. De gegevens worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bezoekers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. 
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn wij niet aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen. 
Met betrekking tot administratieve verwerking van persoonsgegevens houdt WEST SOUND MUSIC zich aan de wet- en regelgeving ten aanzien van 'Bescherming van Persoonsgegevens'. Daar wij de site-bezoekresultaten aan de hand van statistische gegevens nauwgezet bijhouden en evalueren, kunnen deze worden geadministreerd. Deze kunnen echter niet herleid worden tot persoonsgegevens.
Foto's, logo's, illustraties, muziekfragmenten en alle overige afbeeldingen en het gehele site-ontwerp, zowel in details alsmede in het algemeen zijn eigendom van WEST SOUND MUSIC of van de respectievelijke houders. Het is om die reden niet toegestaan het gebodene zonder schriftelijke toestemming van of via WEST SOUND MUSIC te kopiëren en/of te verspreiden.
Alle omschrijvingen, teksten, informatie en gegevens zijn geproduceerd door en eigendom van WEST SOUND MUSIC. Op geen enkele wijze mag hiervan gebruik worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van WEST SOUND MUSIC. Het is toegestaan de naam en het bestaan van WEST SOUND MUSIC te gebruiken in vermeldingen, wervingen en op allerlei gebieden welke een informatief karakter hebben en tot doel hebben de naam c.q. site bekend te maken en/of te promoten, mits WEST SOUND MUSIC hiervan op een duidelijke manier van in kennis is gesteld. Mocht WEST SOUND MUSIC bezwaar tegen deze uitingen hebben, dan is het, zonder opgaaf van redenen, alsnog gemachtigd het gebruik van de naam WEST SOUND MUSIC te verbieden op welke wijze dan ook.


Social media

eric westerink op twitter eric westerink op linkedin eric westerink op youtubeLinks

• AE Muziek
• Bijzonder orkest
• Openingsact
• Quintus Kampen
• The New Symphonics
• Lied Begeleidingen


MP3 Samples

Klik hier om samples van Eric's muziek te beluisteren.2023 © West Sound Music | KVK 52552594 | Algemene Voorwaarden | Privacystatement
eric westerink footer